Cal conèixer bé la llei

No tot es basa a gestionar tarifes les elèctriques ó els consums, El coneixement de la normativa vigent és un fet fonamental per tal que la gestió del consum energètic sigui l’òptim. En aquest sentit s’expressa la norma d’Exempció de l’Impost Elèctric d’acord amb el procediment establert per l’Ordre HAP/2489/2014, de 29 desembre.

Un cop analitzada la seva documentació, la concessió de la sol·licitud suposaria un estalvi anual de 6.604,61 euros anuals.

idea-v2-09Així, a principi de l’any 2015, concretament el dia 16 de març, per encàrrec del nostre client sol·licitem a Hisenda l’exempció del 85% de l’impost elèctric. El dia 23 d’abril, l’expedient és aprovat per Hisenda de forma retroactiva de manera que

suposa pel client un estalvi consolidat durant l’any 2015 de 6.157 euros.

I això és només la punta de l’iceberg del conjunt d’actuacions programades i que suposaran de forma prevista global, un estalvi respecte a l’any 2014 de 50.000 euros.

Client:

Estació bombament. Comunitat Regants Cavero Vilaseca. La Granja d’Escarp