La importància del seguiment

9 d’abril

Sol·licitud Afrucat (comercialitzadora) modificació potencia P1….P5= 15 kW; P6=560 kW

27 de maig

Denegació per part de companyia distribuïdora de sol·licitud modificació potencia contractada
Motiu: “Els TI estan fora de rang per les noves potencies sol·licitades”

16 de juliol

Activació per part de companyia distribuïdora de les noves potencies a contractar sense informar del canvi

Suposa una perdua de 9.978 euros per falta del seguiment oportu. Un cop fixats els nous parametres de control la situacio al final del periode es estable i optima.

Gracies als controls de seguiment en temps reals es va poder detectar la perdua.