Gestió de la compra d'energia elèctrica en Agrufruto, S.A.

Client
Agrufruto, S.A.
Any
2023
Sector
Central Fruitera
Tipus de servei
Compra Energia Elèctrica

1. Introducció

Amb l'augment dels costos energètics i l'accentuació de la competitivitat en el mercat, és essencial per a empreses com Agrufruto SA optimitzar la seva estratègia de compra d'energia elèctrica. En aquest context, la compra competitiva d'energia elèctrica no només implica assegurar un subministrament fiable, sinó també aconseguir tarifes competitives que ajudin a reduir els costos operatius i a mantenir la competitivitat de l'empresa.

2. Desenvolupament

La gestió de la compra d'energia elèctrica implica diversos aspectes clau i passos a seguir per assegurar una estratègia eficient. Aquí es detallen els components bàsics i els passos per aconseguir-ho:

i. Anàlisi dels patrons de consum: Començar amb una anàlisi detallada dels patrons de consum d'energia de l'empresa és essencial. Aquest anàlisi permet entendre quan, com i on s'utilitza l'energia elèctrica, identificant patrons de pic i hores de baix consum.

ii. Diversificació de proveïdors: És important explorar diverses opcions de proveïdors d'energia elèctrica per garantir tarifes competitives i condicions favorables. Això pot implicar la comparació de tarifes, la negociació de contractes i la cerca de proveïdors que ofereixin opcions d'energia renovable si és una prioritat per a l'empresa.

iii. Negociació de contractes: Un pas clau en la gestió de compra d'energia és la negociació de contractes amb els proveïdors seleccionats. En aquesta etapa, s'han de definir els termes i les condicions del contracte, incloent preus, terminis i clàusules relacionades amb la flexibilitat i la fiabilitat del subministrament.

iv. Avaluació i ajust continuat: Un cop implementada la estratègia de compra d'energia, és important realitzar avaluacions periòdiques per garantir que els objectius s'estiguin complint i identificar àrees d'optimització addicionals. Això pot implicar ajustos en els hàbits de consum, renegociació de contractes i la incorporació de noves tecnologies.

En resum, la gestió de la compra d'energia elèctrica requereix una combinació de planificació estratègica, anàlisi de dades i negociació per garantir una gestió eficient i cost-efectiva de l'energia elèctrica per a l'empresa.

3. Resultats

Els resultats de la gestió eficient de la compra d'energia elèctrica poden ser diversos i impactants per a una empresa:

i. Reducció de costos: Mitjançant l'optimització dels contractes de compra d'energia, l'empresa pot aconseguir una reducció significativa dels seus costos energètics, millorant així la seva rendibilitat.

ii. Millora de la sostenibilitat: La compra d’energia verda versus la convencional contribueix a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i al compliment dels objectius de sostenibilitat de l'empresa.

iii. Competitivitat empresarial: Una gestió eficient de la compra d'energia elèctrica pot ajudar a millorar la competitivitat de l'empresa en el mercat, permetent-li oferir productes o serveis a preus més competitius i millorant la seva posició en el sector.

En resum, una gestió eficient de la compra d'energia elèctrica pot tenir un impacte positiu significatiu en diversos aspectes de l'empresa, des de la reducció de costos fins a la millora de la sostenibilitat i la competitivitat empresarial.